NAŠI PROIZVODI

Dizajniramo. I kodiramo. Upravo sada, za sebe.

Pravimo svoj digitalni proizvod koji bi mogao da vam bude interesantan. Sa više aspekata.

O tome ćemo da pričamo uskoro.

Do tada, bacite pogled na desnu stranu.

Vrlo pažljivo.

COPYWRITING STUDIO

Smišljamo. I pišemo. Ponekad u isto vrijeme.

Strategije… za izgradnju i razvoj brenda, lansiranje i marketing proizvoda, eksternu i internu komunikaciju, Digital PR, Employer Branding, Recruitment.

Kreativne koncepte… za cjelovite kampanje, online kanale, offline aktivnosti.

Scenarije… za korporativne spotove, reklame, događaje.

I to što znamo sad već uveliko dijelimo, jer je vrijeme da počne

DIGITAL PR EDUKACIJA

Prijavi se. Ili nam se javi.

The Neon Firefly logo